Chân dung người lính cũ – Nguyễn Thanh Khiết

0
Chân dung người lính cũ – Nguyễn Thanh Khiết

Ngi lính già ngi im trên xe y
Nhìn ôi chân mt chin trng xa
Trên va hè n c di chiu ma
Mt dòng l âm thm ri trên má

Ni au xa bây gi âu còn l
Mi ông v but nhói vt thng
Tháng nm qua, qua nh k qua ng
Nh i lính ã áp n sông núi

Ngi lính già tr mình trên xe y
Th hn v trn a thu xa xa
Trên da ngi l loét, nhng git ma
âu lau sch máu xng tng tuôn chy
My mi nm tt nguyn trôi nh vy
Bánh xe ln nghin tan nát xuân xanh
Còn na thân trên t gic mong manh
Mai mt cm bng m hoang m lnh

Ngi lính già ca mt thi kiêu hãnh
Nghe ông tàn ri my git sng khuya
Sm xuân sang bit có k quay v
a tay m cho mt i quá lnh
ã thôi vác n tang bng mt gánh
ã không còn yên nga trn biên cng
Ch ny ngã ba, kia ngã t ng
Còn âu ch cho mt ngi thua trn


Xem thêm:  Thơ tình lính đảo - Hồng Giang