Cây dừa – Trần Đăng Khoa

0
Cây dừa – Trần Đăng Khoa

Cây dừa xanh toả nhiều tàu 
Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng 
Thân dừa bạc phếch tháng năm 
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao 

Đêm hè hoa nở cùng sao 
Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh 
Ai mang nước ngọt, nước lành 
Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa 

Tiếng dừa làm dịu nắng trưa 
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo 
Trời trong đầy tiếng rì rào 
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra..

Đứng canh trời đất bao la 
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi


Xem thêm:  Kính gửi cụ Nguyễn Du - Tố Hữu