Cánh lá hạnh phúc – Triệu Ngọc Yến

0
Cánh lá hạnh phúc – Triệu Ngọc Yến

Ban Mê chiu gió lng cui thu v
Cun cun thi vang thanh âm vui nhn
Ting nghch ngm chi bày trò ui trn
ám th diu ám bt mt nm mi

ám kháo nhau tm ba by trên i
i tìm lá m nim tin hy vng
Dành nhau hái lá tình yêu cuc sng
Tui tr trâu tin tng phép mu

Tháng nm xa ký c dt ni âu
Bóng chiu c phai dn xa khut núi
Bc ng ngn trong âm vang tàn li
Phía cui tri sót li chic bóng bay

Kt t ba trôi lng thng cùng mây
Gi nh li trong tôi Tam Dip Tho
Tên inh mnh gán vào tôi t do
mãi hoài tìm cánh lá th t…


Xem thêm:  Anh lùa bò vào đồi sim trái chín - Bùi Giáng