Hạnh phúc là đây – Khánh Linh

0
Hạnh phúc là đây – Khánh Linh

t bc bao ngày vn b không
Ta em ht quý n gieo trng
Chi non ny lá tròn tâm nguyn
Lc bic vn cành chng ung công
Ngm oá hoa thm mà mát d
Nhìn mâm qu ngt cng no lòng
Mai này bóng rp chim làm t
Hnh phúc dâng tràn lúc rng ông!


Xem thêm:  Hạnh phúc là anh! - Trần Thị Thủy