Cái khổ – Quan Dương

0
Cái khổ – Quan Dương

Hắn đã giở trò quất ngựa truy phong
Chắc em thấm thế nào mùi phụ bạc?
Cái khổ của em, cái khổ ta bữa trước
như con gà nhúng nước mắc mưa

Cái khổ của em là cái khổ nhân đôi
Còn cái khổ ta chỉ một lần được khổ
Một lần thiên thu hồn sầu đeo cục đá
cột trái tim vứt xuống đáy sông chìm

Em phụ tình ta, hắn phụ tình em
Hai lần phụ, hai lần em đều khổ
Em tội nghiệp ta không? Ta không dám nghĩ
Còn ta tội nghiệp em đến cả vạn lần

Đối với ta, em là chim phượng hoàng
Đối với hắn em chỉ là chim se sẻ
Ta chẳng nói, nhưng nghĩ rằng em hiểu
Đâu ngờ em ngu muội giống mọi người

Ta trách em ngu. Ai trách ta đây?
Khi đã yêu đâu cần lý lẽ
Ta muốn an ủi em nhưng lấy tư cách gì an ủỉ
khi tự lâu rồi ta làm kẻ thứ ba

Hắn phụ tình em, hắn đâu phụ tình ta
Vậy mắc mớ chi ta cau mày
Ta giận hắn bởi vì hắn làm em khổ
mà cái khổ em là cái khổ ta đã từng

Hắn đàn ông thì ta cũng đàn ông
Tại sao ta không cua con bồ của hắn?
Để hắn phải nếm những mùi ta đã nếm
Và cũng để gọi là rửa hận cho em

Chuyện tình yêu tuy là chuyện của trái tim
Nhưng trái gió trở trời đôi khi ngoại lệ
Hắn. Em và Ta. Ba người. Chỉ hai người khổ
Kéo con bồ hắn vào tay bốn khổ mới vui.

Xem thêm:  Xuân cho em - Dương Tuấn