Cái khổ – Quan Dương

0
Cái khổ – Quan Dương

Hn ã gi trò qut nga truy phong
Chc em thm th nào mùi ph bc?
Cái kh ca em, cái kh ta ba trc
nh con gà nhúng nc mc ma

Cái kh ca em là cái kh nhân ôi
Còn cái kh ta ch mt ln c kh
Mt ln thiên thu hn su eo cc á
ct trái tim vt xung áy sông chìm

Em ph tình ta, hn ph tình em
Hai ln ph, hai ln em u kh
Em ti nghip ta không? Ta không dám ngh
Còn ta ti nghip em n c vn ln

i vi ta, em là chim phng hoàng
i vi hn em ch là chim se s
Ta chng nói, nhng ngh rng em hiu
âu ng em ngu mui ging mi ngi

Ta trách em ngu. Ai trách ta ây?
Khi ã yêu con tim âu cn lý l
Ta mun an i em nhng ly t cách gì an
khi t lâu ri ta làm k th ba

Hn ph tình em, hn âu ph tình ta
Vy mc m chi ta cau mày gin d
Ta gin hn bi vì hn làm em kh
mà cái kh em là cái kh ta ã tng

Hn àn ông thì ta cng àn ông
Ti sao ta không cua con b ca hn?
hn phi nm nhng mùi ta ã nm
Và cng gi là ra hn cho em

Chuyn tình yêu tuy là chuyn ca trái tim
Nhng trái gió tr tri ôi khi ngoi l
Hn. Em và Ta. Ba ngi. Ch hai ngi kh
Kéo con b hn vào tay bn kh mi vui.


Xem thêm:  Nguyễn Trung Kiên cùng những trang thơ nổi tiếng được yêu thích nhất