Buổi sáng – Phan Huyền Thư

0
Buổi sáng – Phan Huyền Thư

Nht trên gi si tóc
ngt li k nim mt nhánh en

Ging chiu thênh thang

Ting chim gì không rõ
tha tht trong ma
nghe cht quá

Chng thy mt tri
Nhiu khi n c
mun thc dy mt cõi khác
hình dung mt n ci
a si tóc lên ngm ming
cng nh nim vui

12.6.1997

Bài th này ã c nhc s Phú Quang ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Nguyễn Tất Nhiên cùng những trang thơ ấn tượng nhất phần 3