Buổi sáng – Phan Huyền Thư

0
Buổi sáng – Phan Huyền Thư

Nhặt trên gối sợi tóc
ngắt lại một nhánh đen

Giường chiếu thênh thang

Tiếng chim gì không rõ
thưa thớt trong mưa
nghe chật quá

Chẳng thấy
Nhiều khi đơn độc
muốn ở một cõi khác
hình dung một
đưa sợi tóc lên ngậm miệng
cũng đỡ nhớ

12.6.1997

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Nếu anh còn trẻ - Hoàng Cầm