Học đêm – Nguyễn Văn Thái

0
Học đêm – Nguyễn Văn Thái

Ôi lại đói! Bụng kêu sùng sục
Đêm khuya tàn ta học mê say
Bao đặt ở ngày mai
Quên … học trong cái đói

Đói và đói, quện vào con chữ
Cứ cồn cào cái bụng trống thênh
Hãy quyết chí, đừng tin số tướng
Những tối này !


Xem thêm:  Tuổi học trò - Thanh Lan