Bên trời tháng bảy – Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm

0
Bên trời tháng bảy – Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm

Là ni ây tháng by vn bun tênh
Thân ái c hn sâu trong ký c
Chiu hôm nay ng v tôi lng bc
Lá bay vn tìm mãi tóc mây xa

Là ni ây tháng by vng ngày ma
Cn nng cháy, rc thêm mùa phng v
Tui xanh i su vng vn k
Ð sân trng rng rc mt màu hoa

Em có v t ngày ó chia xa
T áo trng, v hc trò khép mãi
Bàn tay nh còn thm không, mùi giy
Ðôi vai gy tru nng du thi gian?

Em có v bên tháng sáu va sang
Ð tôi i mi mòn qua tháng by
Vt nng xa cha c màu th di
Bc em v nh ã chm rong rêu!

Và ni ây tháng by vn ìu hiu
Trong sâu thm tháng ngày qua b li
Tui ôi mi còn chng là huyn thoi
Chuyn ban u, mt thoáng, mãi chông chênh!

Bài th này ã c nhc s Phm Anh Dng ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Bài thơ Chưa phút ngủ yên – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân