Bài ca chúc Tết thanh niên – Phan Bội Châu

0
Bài ca chúc Tết thanh niên – Phan Bội Châu

Dy! Dy! Dy! 
Bên án mt ting gà va gáy 
Chim trên cây lin ng ý chào mng 
Xuân i xuân, xuân có bit hay chng? 
Bun cùng sông, thn cùng núi, ti cùng trng 
Hai mi nm l ã tng chua vi xót 
Tri t may còn thân sng sót 
Tháng ngày khuây kho l u xanh 
Tha các cô các cu li các anh 
Tri ã mi ngi càng nên i mi 
M mt thy rõ ràng tân vn hi 
Ghé vai vào gánh vác cu giang san 
i cho êm, ng cho vng, tr cho gan 
Dây oàn th quyt ghe phen thành nghip li 
Ai hu trí t nay xin gng gi 
Ci lt xa mà tu dng ly tinh thn 
Chng thèm chi, chng thèm mc, chng thèm n 
úc gan st di non lp b 
Xi máu nóng ra vt nh nô l 
Mi th này là mi hi ch quân 
Ch rng "nht nht tân, hu nht tân"


Xem thêm:  Nhà thơ Hải Như cùng tập thơ Nỗi Buồn Hoa Bất Tử được yêu thích nhất phần 2