Bài ca chúc Tết thanh niên – Phan Bội Châu

0
Bài ca chúc Tết thanh niên – Phan Bội Châu

Dậy! Dậy! Dậy! 
Bên án một tiếng gà vừa gáy 
Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng 
Xuân ơi xuân, xuân có biết hay chăng? 
Buồn cùng sông, thẹn cùng núi, tủi cùng  
Hai mươi năm lẻ đã từng chua với xót 
Trời đất may còn thân sống sót 
Tháng ngày khuây khoả lũ đầu xanh 
Thưa các cô các cậu lại các anh 
Trời đã mới người càng nên đổi mới 
Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội 
Ghé vai vào gánh vác cựu giang san 
Đi cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan 
Dây đoàn thể quyết ghe phen thành nghiệp lại 
Ai hữu trí từ nay xin gắng gỏi 
Cởi lốt xưa mà tu dưỡng lấy tinh thần 
Chẳng thèm chơi, chẳng thèm mặc, chẳng thèm ăn 
Đúc gan sắt để dời non lấp bể 
Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ 
Mới thế này là mới hỡi chư quân 
Chữ rằng "nhật nhật tân, hựu nhật tân"


Xem thêm:  Những cánh buồm - Hoàng Trung Thông