Nhà bác học Newton – Trần Minh Hiền

0
Nhà bác học Newton – Trần Minh Hiền

(Kính viếng nhà bác học Newton)

Bác học tài ba có Newton
Một đời cống hiến kiếp nhân sinh
Giả kim, quang học nên phân tích
Toán học, thiên văn được giải trình
Hấp dẫn trọng trường ôi xuất sắc
Tích phân phép tính thật thông minh
Đa tài kỳ diệu như thần thánh
Trái táo của Newton


Xem thêm:  Biển Xuân Diệu và câu chuyện tình yêu không bờ bến