Xa Hà Nội – Kim Trung

0
Xa Hà Nội – Kim Trung

K t ây tôi ri xa Hà Ni
Xa thân quen trong nhp th ph phng
Xa mnh t ã mi nm gn bó
Xa ni này nh xa c quê hng.

Ngày ra i không mt li giã bit
Bit bao gi ni nh mi nguôi vi
Ma hãy thôi, gió cng ng a tin
Khin con tim…chng mun xa ri.

Tôi mun mang Thu Hà Ni i cùng
Nhng làm sao mang c mùi hoa sa
Tôi mun mang c nhng chiu se lnh na
Nhng chng th nào mang ni nhng cn ma.

Tôi mun mang Hà Ni thu xa xa
Nhng làm sao mang ht ngn con ph
Tôi mun mang c ting ci, hi th
Nhng cui cùng chng mang ni bóng hình quen.

Thôi.
Tr cho em Hà Ni lúc lên èn
Ly trà á và dm câu chuyn c
Tr cho em mt H in liu r
Chuyn hoàn gm em k n bao gi.

Tôi tr cho em Vn Miu vi Ct C
Nng Ba ình và tr cùng Lng Bác
Tr cho em c nhng ln tôi b lc
Gia nhng thân quen – Ph C, con ng.

Tr ht cho em…
Hà Ni ba mi sáu ph phng!


Xem thêm:  Tế Hanh cùng chùm thơ dịch Andrey Andreevich Voznhesenski