Vườn hoang – Mộng Huyền

0
Vườn hoang  –  Mộng Huyền

Hôm nay vườn xưa,

Nén tim rộn rã ngăn ngừa .

Cỏ lan mặt đất bên đường,

Cành cây nghiêng gửi mùi hương bay rồi.

Hình em còn ở hồn tôi,

Hình em lẩn quất đâu đây…

Rào xiêu, hoa héo, cây gầy,

Em từ trần vội một ngày năm xưa.

Vườn hoang, nhà vắng, cây thưa,

Lòng tôi sầu tủi đã vừa mấy xuân!

Ngày kia tôi sẽ từ trần

Vườn hoang liêu lại mấy lần hoang liêu…

Rút từ tập


Xem thêm:  Nhà thơ Bùi Giáng và tập thơ Bài ca quần đảo (Phần 1)