Vì sao – Xuân Diệu

0
Vì sao – Xuân Diệu

Tng oàn Phú T

Ba trc giêng hai di nng ào,
Nhìn tôi cô mun hi “vì sao?”
Khi tôi n kim trên môi p
Mt thoáng ci yêu tho khát khao.

– Vì sao giáp mt bui u tiên,
Tôi ã ày thân gia x phin,
Không th vô tình qua trc ca,
Bit rng gp g ã vô duyên? –

Ai em phân cht mt mùi hng
Hay bn cm ca! Tôi ch thng,
Ch lng chui theo giòng xm xúc
Nh thuyn ng ph lc trong sng

Làm sao ct ngha c tình yêu!
Có ngha gì âu, mt bui chiu
Nó chim hn ta bng nng nht,
Bng mây nhè nh, gió hiu hiu…

Cô hãy là ni my khóm da
Dm chân trong nc, ng say sa,
tôi là k qua sa mc
Tm lánh hè gay; – th cng va.

Ri mt ngày mai tôi s i.
Vì sao, ai n b làm chi!
Tôi kh kho lm, ngu ng quá
Ch bit yêu thôi, chng hiu gì.


Xem thêm:  Bớt dại được không - Hoàng Anh