Vầng trăng bạn bè

0
Vầng trăng bạn bè

(Thân yêu tặng Nguyễn Trọng Tạo)

Không thể nào không nhắc tên bạn được
chen ngồi chật sân thượng đêm nay
Đọc câu thơ bạn say say gió
Bài tình ca ai hát vọng qua đài?…
Không thể nào không nhắc tên bạn được
Giữa bao nhiêu đắng ngọt
Trăng như chiếc mũ nồi cao lên bất chợt
Chiếc mũ cũ bạn tôi trong thành phố đông người!


Xem thêm:  Nhà thơ Nguyễn Đình Thi và tập Sóng reo, Thơ dịch tác giả khác