Và tôi đứng đó – Đoàn Vị Thượng

0
Và tôi đứng đó  –  Đoàn Vị Thượng

Một hôm tôi gặp lại tôi

Gặp tôi trong dáng em ngồi cạnh ai

Bên tóc ngắn, bên tóc dài

Và tôi đứng đó chia hai nỗi niềm.


Xem thêm:  Mùa dứa chín - Đặng Duy Phiên