Tuổi thơ ơi – Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền

0
Tuổi thơ ơi – Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền

Tui th i thng lm quãng i tôi
Thu cp sách n trng mùa nc ln
Trng làng nh gia bn b lúa gn
Cô giáo quê cng bng sui n trng

Tui th nào ngày i nng dm sng
Nhng gian nan bui u i nm tri
Tháng nm trôi bc chân i tìm li
Nghe hn nhiên xa xa y vng v

Tui th là nhng ngách sui b ê
Dm a bn tm nhau cùng bt cá
Vn hàng xóm hai thng i trm qu
Nm lng trâu chênh vênh gic ng vùi

Tui th nghèo y p nhng nim vui
Vn in trong thm sâu min ký c
Dòng sông quê chy mãi v vô thc
Chiêm bao nghe ting sóng v dt dào

Tra hè dìu tng nhp võng lao xao
Ngt ting ru à i còng dáng m
Khói bp thm bay trong chiu nhè nh
Tui th i thng lm du xa ri.


Xem thêm:  Anh Dế Mèn – Bài thơ thiếu nhi hấp dẫn của nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng