Trương Chi – Mai Văn Phấn

0
Trương Chi  –  Mai Văn Phấn

Vầng trăng em đứng giữa trời

Lỡ rơi ngàn mảnh gương ngời mặt sông

Ngày tràn đêm vỗ lên bông

Mình ta khua động cả dòng tịch liêu

Mĩ nương còn gạn trong veo

Bóng mây tăm cá có theo về cùng

Ai treo ta chốn lưng chừng

Cung đàn số kiếp bập bùng trên vai

Trăng gầy đợi bến mày ngài

Thuyền ta qua nổi đêm dài này không…


Xem thêm:  Đêm Thủy - Hoàng Cầm