Trăng vàng trăng ngọc – Hàn Mặc Tử

0
Trăng vàng trăng ngọc – Hàn Mặc Tử

! ! ! Là , Trăng!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán đoàn viên, hò…
Bao giờ đậu trạng vinh quy đã
Anh lại đây tôi thối chữ thơ.

Không, Không, Không! Tôi chẳng bán hồn Trăng.
Tôi giả đò chơi, anh tưởng rằng
Tôi nói thiệt, là anh dại quá:
Trăng Vàng Trăng Ngọc bán sao đang.

Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!
Trăng sáng trăng sáng khắp mọi nơi
Tôi đang cho trăng tôi
Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi
Trăng mới là Trăng của Rạng Ngời
Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!


Xem thêm:  Tơ lòng tháng năm - Phú Sĩ