Trăng sáng sân nhà em – Trần Đăng Khoa

0
Trăng sáng sân nhà em – Trần Đăng Khoa

Ông tròn sáng tỏ 
Soi rõ sân nhà em 
Trăng khuya sáng hơn đèn 
Ơi ông trăng sáng tỏ 
Soi rõ sân nhà em… 

Hàng cây cau lặng đứng 
Hàng cây chuối đứng im 
Con chim quên không kêu 
Con sâu quên không kêu 
Chỉ có trăng sáng tỏ 
Soi rõ sân nhà em 
Trăng khuya sáng hơn đèn 
Ơi ông trăng sáng tỏ 
Soi rõ sân nhà em…


Xem thêm:  Đánh thức trầu - Trần Đăng Khoa