Tiếng cừu trưa Ninh Thuận – Nguyễn Minh Khiêm

0
Tiếng cừu trưa Ninh Thuận  –  Nguyễn Minh Khiêm

Hầm hập một vùng gió nắng lân tinh

Cát nối cát trập trùng rộp bỏng

Xương rồng cháy cỏ không một cọng

Thất thanh tiếng cừu ẹ ẹ, e e!

Tiếng cừu kêu như xé nắng gọi mưa

Như xé đất khóc tìm ngọn cỏ

Bốn phía xối một màu nắng lửa

Chỉ cát rì rào như cát đang sôi

Cát rì rào như cát đang trôi

Cát rì rào như cát đang nóng chảy

Cát rì rào như cát đang hừng cháy

Thất thanh tiếng cừu ẹ ẹ, e e!

Chốc chốc xoáy lên mây cát mịt mù

Vây bọc bầy cừu như chôn vùi xóa sổ

Từng đốm lông cừu lại hiện trong bụi đỏ

Lại vọng tiếng cừu ẹ ẹ, e e!

Về sâu trong thành phố vẫn còn nghe

Tiếng cừu kêu như câu liêm móc ruột

Tiếng cừu kêu như tuốt vào cật nứa

Xô đổ những cao tầng ẹ ẹ, e e!

Mấy nghìn cây số rồi tôi vẫn còn nghe

Ẹ ẹ, e e! Hơn tiếng còi tàu rú

Trong giấc mơ tôi thấy mình hóa cỏ

Ngút ngát xanh tít tắp dưới chân cừu.


Xem thêm:  Những bài thơ buồn cô đơn ngắn đặc sắc nhất mọi thời đại