Thử thách lòng tâm – Nguyễn Thanh Thanh

0
Thử thách lòng tâm – Nguyễn Thanh Thanh

rong đuổi biết đâu chừng
Lúc thì suôn sẽ, lúc lưng tưng
Khó nhất cả hai trùng thời điểm
Trí thông nhanh nhạy tự dưng ngừng
, nuối tiết sau
, , phải mõi lưng
Hư vô đẩy đưa người, việc đến
Thử thách lòng tâm tiếp hay dừng.


Xem thêm:  Tham vọng - Huỳnh Lâm Phong