Nhớ mẹ chiều đông – Lê Hải Châu

0
Nhớ mẹ chiều đông – Lê Hải Châu

Ngồi buồn nhớ mẹ

Con trâu túc tắc cái bừa vác vai

Mưa giăng đồng cả mả dài

Lấm lem hạt thóc củ khoai quê  nghèo

Hết mùa treo hái treo niêu

Khổ thân đời mẹ sớm chiều vần xoay

Ruộng làng thẳng cánh cò bay

Đất nâu lật dưới lưỡi cày ngày xuân

Vẫn là nhất nước nhì phân

Ruộng sâu mẹ cấy cần chờ mưa

Cha cuốc đất, mẹ đỡ bừa

Tới khi bóng nắng tròn trưa mới về

Ruộng làng ở sát chân đê,

Nước theo sông máng chảy về hồ sen

Hồi  chưa dồn thửa đổi điền

Đất năm bảy mảnh con quên ruộng nhà

quẩy mạ đồng xa

Mẹ đi trong nắng chiều đông

Làng nay vẫn bấy xứ đồng

Chỉ riêng bóng mẹ chiều đông chẳng còn

Chỉ mong  đủ lớn đủ khôn

Trả công đức mẹ vuông tròn ngày qua.

./.

 

 

 


Xem thêm:  Bài thơ Trăng thề ngày ấy – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân