Thiếu nữ – Nguyễn Bắc Sơn

0
Thiếu nữ  –  Nguyễn Bắc Sơn

Đứng trên núi thấy hàng đèn thị trấn

Là thấy mình lạnh buốt mấy nghìn năm

Vì đêm nay trời đất lạnh căm căm

Nên chợt nhớ chút lửa hồng bếp cũ

Nên chợt nhớ mắt một người thiếu nữ

Đã nhìn mình rất ấm một ngày xưa

Dù mai sau ngày nắng tiếp ngày mưa

Nhưng vĩnh cửu chút mơ mòng thuở đó.


Xem thêm:  Tuyển tập thơ về Đà Lạt – thành phố mù sương đậm chất u buồn