Thằng đàn ông – Tuấn Nguyễn

0
Thằng đàn ông – Tuấn Nguyễn

Thng àn ông vào ch
Tìm mua si t tình
em v may áo mi
Nhng ch tình lng thinh…

Thng àn ông ra ph
i tìm nht gót hài
V trng gi ã óng
Quay v i ngày mai…

Thng àn ông lên núi
Chuyn trò hòn vng phu
C sao nàng ng mãi!
Bi tình là thiên thu…

Thng àn ông tr li
Tìm v cn nhà xa
Cng vn nh không khép
Ai bng con di ma…


Xem thêm:  Lời khuyên cho đàn ông - Nguyễn Đình Huân