Tháng ba – Huệ Triệu

0
Tháng ba  –  Huệ Triệu

Bến quê thổn thức giấc quê

Hoa xoan nghẹn cả lối về … tháng Ba

Đầu sông, ngồng cải mưa hoa

Cuối sông, nắng thắp la đà mặt sông

Tuổi thơ ngầy ngật gió đồng

Củ khoai mọc cả cầu vồng trong mơ

Bến xưa tóp bụng con đò

Chị ngồi giặt áo cá cờ cọ chân

Gió xuân đã gọi mưa xuân

Bến nghiêng bóng mẹ đãi đần phù sa

Đãi cho mưa nắng thuận hòa

Đãi cho xơ mướp dây cà nương nhau

Tôi rời quê ngoại đã lâu

Gặp bao bến lạ sông sâu. Ngậm ngùi

Thời gian tuổi chị sóng vùi

Bến quê hồn mẹ phảng mùi rạ rơm

Tôi và kí ức rưng thơm

Chan sông vào cả chén cơm xứ người!

Tháng 11/2011


Xem thêm:  Thị phi - Đặng Vương Hưng