Ta cũng hiểu nỗi lòng người lính

0
Ta cũng hiểu nỗi lòng người lính

Anh đi để mình ta ở lại
Mang giăng trải hồn thơ
Tô thêm nghĩa nặng tình chờ
Cũng vì non nước.. với lòng.

Em vẫn biết mưa giông vần vũ
Lính quê nhà chịu đủ gió sương
Vững tin một dạ kiên cường
Cho dù máu đổ tan thương chẳng màng.

Đành bỏ mặc dở dang duyên ái
Cũng chưa từng ngần ngại gian lao
Đời riêng không được ngọt ngào
Nhưng mà cứu giúp biết bao nhiêu người.

Những ngày tháng sống nơi đảo
Trái tim thề giữ đạo hiếu trung
Sóng to gió lớn bão bùng
Đâu hề nhục chí….quyết cùng tiến lên.


Xem thêm:  Gia tài của lính - Nguyễn Đình Huân