Ta cũng hiểu nỗi lòng người lính

0
Ta cũng hiểu nỗi lòng người lính

Anh i mình ta li
Mang ni bun ging tri hn th
Tô thêm ngha nng tình ch
Cng vì non nc.. th vi lòng.

Em vn bit ma giông vn v
Lính quê nhà chu gió sng
Vng tin mt d kiên cng
Cho dù máu tan thng chng màng.

ành b mc d dang duyên ái
Cng cha tng ngn ngi gian lao
i riêng không c ngt ngào
Nhng mà cu giúp bit bao nhiêu ngi.

Nhng ngày tháng sng ni bin o
Trái tim th gi o hiu trung
Sóng to gió ln bão bùng
âu h nhc chí….quyt cùng tin lên.


Xem thêm:  Khám phá chùm stt nhớ người yêu cũ cảm động rơi nước mắt