Sài Gòn vui – Nguyễn Hoàng

0
Sài Gòn vui – Nguyễn Hoàng

Sài Gòn i ta ã v ây
Dang vòng tay ôm dáng em ùa ti.
Chiu th by có i âu mà vi
Nào cùng ca khúc ân ái tri mây.

Em cha rót mà tim ta mun say
C rn ràng nhng nhp yêu hoang dã.
Bun c hôm qua nay nh xa l,
Ta th hn bay theo ting em ci.

Ta m lòng vi triu câu nói vui,
Vi n ào ca triu dòng xe c.
chiu nay chm bc trên ph nh
Mi ngm tình Sài Gòn ó bao la.

Em dt ta bay bng ting yêu mt mà,
Ta thm c cho thi gian ngng li.
Mt ngày xa mi nm bun tê tái,
Nên ta v Sài Gòn mãi trong ta.


Xem thêm:  Khúc tình thơ tháng bảy - Quy Ngọc