Nói chuyện với ông bán vé số – Đinh Vũ Ngọc

0
Nói chuyện với ông bán vé số  –  Đinh Vũ Ngọc

Ông lại mời ta mua vé số

Sao mà vồn vã rứa ông ơi

Ta chừ còn đủ hai nghìn chẵn

Mua số may ra lại gặp thời

Thôi hãy đưa đây rút một tờ

Đem đồng bạc thực để mua mơ

Biết đâu chiều xổ mơ thành thực

Ta trúng phần ông cũng được nhờ

Ta, ông nào có khác chi nhau

Mưa nắng quanh năm vẫn dãi dầu

Lội phố, ông mòn đôi dép nhựa

Nghĩ thơ, ta trắng cả chòm râu

Thôi hãy lại đây, ngồi xuống đây

Chia hai ly rượu đế, cùng say

Thơ và vé số cho vào túi

Chung hưởng phong lưu một phút này.


Xem thêm:  Cửa Đã Mở – Chùm thơ Việt Phương phải đọc ít nhất một lần phần 4