Người phụ nữ đa đoan – Mai Thúy Hải

0
Người phụ nữ đa đoan – Mai Thúy Hải

Ngi ta nói em là ngi ph n rt a oan
Luôn ví i mình nh cây xng rng trên bãi cát
Dù gp phi n au, dù gió giông hay bão táp
Thì vn kiên cng chng chi ln lên.

Em cng mun yu mm c ai ó bên
Nhng li s git nc mt làm cho mình ngã gc
Nên giu ht tn thng sâu vào trong lng ngc
T nh vi chính mình phi mnh m, iêu ngoa.

Ngi ta nói hay là ti em ã nm nhng vp va
Nên mi thy cuc i nh bàn tay sp – nga
Thy th trc nhng ngt ngào tình yêu ôi la
Em có phi là ngi àn bà tht s rt a oan?

Em cng c có c mt cuc sng tht dung d, bình an
Bên cnh ngi mình yêu thng s chia khó nhc
Ri sn sàng lau khô nhng git nc mt khi em khóc
Nm cht ly tay nhau i tn cui chân tri.

Nhng cuc i li chng th ban cho em n ci
Chng bao dung vi em nên trái tim ành khép cht
Em buc phi a oan xóa tan nhng gì tng chua chát
Mc k ngoài kia… Ming i có bàn tán xôn xao.


Xem thêm:  Hương con gái - Thiên Ân