Nghe thầy đọc thơ – Trần Đăng Khoa

0
Nghe thầy đọc thơ – Trần Đăng Khoa

Kính tng thy Lê Thng 

Em nghe thy c bao ngày 
Ting th nng, xanh cây quanh nhà 
Mái chèo nghiêng mt sông xa 
Bâng khuâng nghe vng ting bà nm xa 
Nghe trng th ng tàu da 
Rào rào nghe chuyn cn ma gia tri… 

êm nay thy âu ri 
Nh thy, em li lng ngi em nghe…


Xem thêm:  Mời vào - Võ Quảng