Nghe thầy đọc thơ – Trần Đăng Khoa

0
Nghe thầy đọc thơ – Trần Đăng Khoa

Kính tặng thầy Lê Thường 

Em nghe thầy đọc bao ngày 
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà 
Mái chèo nghiêng mặt sông xa 
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa 
Nghe thở động tàu dừa 
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời… 

Đêm nay thầy ở đâu rồi 
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe…


Xem thêm:  Bản thánh ca của một tên hề mất trí là thi sĩ hay là Sự tích tôi làm hề - Trần Vàng Sao