Những cái chân – Vũ Quần Phương

0
Những cái chân – Vũ Quần Phương

Cái gậy có một chân 
Biết giúp bà khỏi ngã 
Chiếc com-pa bố vẽ 
Có chân đứng, chân quay 
Cái kiềng đun hằng ngày 
Ba chân xoè trong lửa 
Chẳng bao giờ đi cả 
Là chiếc bàn bốn chân 
Riêng cái võng Trường Sơn 
Không chân đi khắp nước


Xem thêm:  Những điều cùng đến - Vũ Quần Phương