Nếu đời không có đàn ông

0
Nếu đời không có đàn ông

Nu i khng c n ng.
Cc ch cng ch ngi khng ngp rui.
Dng nh sn bn chn nui.
Vic g to ln cng ngi n ng.

Th kho th cng nh khng.
Chng c mt cc th trng ci g.
Co gi m lm chi.
Ni dung say xn thng v ch em.

Nu i khng c chng em.
T lu th gii lon ln mt ri.
Vng, nhng khng c chng ti.
Th gii cn lon t hi s khai.

Chng phi ci ng sai.
So snh khp khing thy hi th nhc thi.


Xem thêm:  Dãy điện hóa