Năm năm rồi không gặp – Phạm Văn Bình

0
Năm năm rồi không gặp –  Phạm Văn Bình

… Nm nm ri không gp
T khi em ly chng
Anh dm trng mê mi
i chia hai nhánh sông

Phong th tình ngây di
Và vai môi rt mm
Nhng hn hò cung quýt
Trên li xa thiên ng

Ngày nhà em pháo n
Anh cun mình trong chn
Nh con sâu làm t
Trong trái vi cô n

Ngày nhà em pháo n
Tâm hn anh rm máu
Ôi nhát chém h vô
Ôi nhát chém h vô

Nm nm ri i bit
ng xa quên li v
Trong ìu hiu gió cun
Nm ch v gác chuông

Nm nm ri tr li
Mt màu tang ngút tri
Chúa bun trên thánh giá
Mt nht nhòa ma qua

Nm nm ri không gp
T khi em ly chng
Thng ngi em nm c
Thng góa ph bên sông

Bài th này c nhc s Phm Duy ph nhc


Xem thêm:  Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi - Du Tử Lê