Lớp học

0
Lớp học

ơi hãy ở lại nơi này
, thôi ta chào nhé
tím trong sân trường
Lá vẫy tay chào, tạ từ nhé


Xem thêm:  Nhà thơ Thái Bá Tân và tuyển tập thơ dịch tác giả khác phần 7