Lạc quan! – Trình Bắp

0
Lạc quan! – Trình Bắp

Cuc i dù lm phong ba,
Mit mài công vic tht thà yêu ng,
Kiu gì i nó cng thng,
Giàu nghèo sm mun tng lai mình,
Nu nh c gng tn tình,
Anh em, bng hu giúp mình tin lên,
Còn nh gp s chng hên,
Thì ành chp nhn ng bên cuc i,
Nói chung cái chuyn s i,
âu ai bit trc lãi li thit thua,
C gng ri s làm vua,
Dù không giàu có nhng… chng thua a nào….


Xem thêm:  Đừng dập vùi ai cả...! - Diệu Nguyễn