Hơi ấm ổ rơm – Nguyễn Duy

0
Hơi ấm ổ rơm – Nguyễn Duy

Ti g ca ngi nh tranh nh b ven ng chim
B m n ti trong gi m
– Nh m hp nhng cn m ch ng
M ch phn nn chiu chn ch
Ri m m rm lt ti nm

Rm vng bc ti nh kn bc tm
Ti thao thc trong hng mt ong ca rung
Trong hi m hn nhiu chn m
Ca nhng cng rm x xc gy g

Ht go nui ht thy chng ta no
Ring ci m nng nn nh la
Ci mc mc ln hng ca la
u d chia cho tt c mi ngi

Bnh Lc – mt m l ng

Xem thêm:  Về hưu - Đặng Duy Phiên