Trái tim đàn bà – Trần Thị Mơ

0
Trái tim đàn bà – Trần Thị Mơ

Nhỏ nhoi như giọt nước… mà cả

Nhận về minh… cát sạn – bãi bờ

Khi triều lên dào dạt sóng xô

Dâng trọn trái tim mình… nhỏ bé

Mỗi khi có mưa nguồn, chớp bể

Đợi cánh buồm… !

Trái Tim đàn bà

Run rẩy trước … bất chợt

Lại thép gang với mưa dội – bão giông

Sống thủy chung như… nốt nhạc trầm

Mặc người đời – so giây – lựa phím

Trái Tim đàn bà

Khát khao… tia nắng hồng mỗi sớm

Khoảng … gọi cánh chim câu

Một tiếng EM YÊU… cũng đủ sang giầu

Làm hành trang… xây lâu đài HẠNH PHÚC!!!

Mai Mơ

(Mơ Thi Tran)


Xem thêm:  Tuyển tập những bài thơ Puskin đi cùng năm tháng phần 5