Học – Ngạo Thiên

0
Học – Ngạo Thiên

Người đời học nhớ, ta học quên
vướng bận, những cồng kềnh
sầu thương, thời buông bỏ
Tiếc gì ôm lấy…khổ buồn tênh.

Người đời học ghét, ta học thương
Thương bạn, vạn nẻo đường
Từ ái hoa tâm, hương thơm ngát
Miên toả dặm trường…phản phất hương.

Người đời học khóc, ta học cười
Cười cho , mãi thêm tươi
Ủ rủ ôm buồn, chi thêm khổ
ta sống…trọn kiếp người.

Người đời học nói, ta học câm
Ít nói ít nghe, ít lỗi lầm
Thị phi đen trắng, thời gạt bỏ
Đừng nên ôm lấy…cấy vào tâm.

Ta thời nên học, vạn sự không
, chỉ bận lòng
Sắc không, không sắc, ấy
Có rồi lại mất…hoá hư không.

Phật dạy ta nên, thức tĩnh lòng
Tu rèn tâm tánh, mới hằng mong
Thoát miền đau khổ, vòng sanh tử
An lạc trời tây…chốn tiên bồng.


Xem thêm:  Vũ Quần Phương Cùng Những Bài thơ Đi Vào Năm Tháng Phần 1