Cái còi xe – Lê Hải Châu

0
Cái còi xe – Lê Hải Châu

Có gì tốt mã mà khoe

Chỉ là một cái còi xe bình thường

Tưởng rằng đời đã lên hương

Ty toe nhặng xị trên đường cái quan

Chuyện riêng lẽ chẳng nên bàn

Chuyện chung bạo gan tỏ bày

Loại người như chú mày đây

Cúc cung tận tụy suốt ngày vì ai  ?

Dẫu rằng đứng bảng đầu sai

Cũng là thân phận nô tài mà thôi

Gặp khi bình điện yếu rồi

Khò khè như kẻ hụt hơi dọc đường

Sống còn để chỗ

Chết đi chủ vất xó giường, đừng kêu.

./.


Xem thêm:  Tại sao những kẻ độc tài thích làm thơ?