Hoa học trò – Nhất Tuấn

0
Hoa học trò – Nhất Tuấn

Bây gi còn nh hay không
Ngày xa hè n phng hng n hoa
Ngây th em r anh ra
Bo mình nht phng v nhà chi chung

Bây gi còn nh hay không
Anh em cánh phng bôi hng má em
– “ cho em p nh Tiên!”
Em không chu, s phi lên trên tri

– “Lên tri hai a ôi ni
Thôi em ch mun làm ngi trn gian”
Hôm nay phng n huy hoàng
Nhng t hai a l làng duyên nhau

Rng rng phng trên u
Tìm em, anh bit tìm âu bây gi
Bao nhiêu k-nim ngày xa
Gi vào ây mt bài th cui cùng

Bây gi còn nh hay không
n ngi em nhn làm chng? Mà thôi.


Xem thêm:  Màu tím em đi - Văn Chung