Hiện thể – Bùi Giáng

0
Hiện thể  –  Bùi Giáng

Miệng người tự bữa môi cong

Mắt người tự bữa ngước đong đưa nhìn

Đầu khe cỏ mọc đem tin

Xuống tồn hoạt tại sương tìm nẻo truông

Mảnh băng tuyết khóc rẫy ruồng

Mộng hoang phế rụng bên nguồn nước xanh

Chiêm bao tàn tạ trăng cành

Ngàn xưa gục ngã bên thành luỹ xiêu

Khép tà áo lạnh in rêu

Điệp trùng huyễn ngạn hồng chiêu hoe vàng


Xem thêm:  Nhà thơ Hoàng Cầm cùng tập thơ Kiều Loan hay nhất mọi thời đại phần 4