Hạnh phúc gia đình

0
Hạnh phúc gia đình

Thương cha nhớ mẹ nẫu tim này
u buồn dạ lắt lay
Quạnh quẽ tàn thân sầu vãn buổi
Đìu hiu xót não tủi qua ngày
Nghe hồn tình sum họp
Ngẫm trí nghĩa đượm say
Hạnh phúc gia đình tâm ấp ủ
Lòng vui thỏa quyện mãi đan dày.

26/6/2018


Xem thêm:  Về gia đình bác hàng xóm - Tô Hà