Hạnh phúc còn xa – Trần Duy

0
Hạnh phúc còn xa – Trần Duy

Nữa tấm thân đã hòa vào đất mẹ.
Xấp vé số với thân tàn lê lết.
Ngụ bô rác,gầm cầu nơi xó chợ.
Vẫn chưa đau bằng nghĩ về đất Nước.
Độc lập gì đất mẹ mất nhiều hơn.
này hạnh phúc vẫn còn xa!


Xem thêm:  Chia sẻ những lời chúc thành công trong cuộc sống được săn đón nhất