Hạnh phúc buồn – Hoàng Lộc

0
Hạnh phúc buồn – Hoàng Lộc

Ví ngày xa em chng bc qua cu
d ã chc chi lòng kia c vy
nh chuyn ly chng thì em c ly
còn chuyn mình, em c bo không quên
tin trm ln cng ging lúc cha tin
nên hnh phúc phi bun hiu – em !

Ta vn làm th, thng hay nói quá
nhng ã quá li nói vi tình âu?

Ví ngày xa em chng bc qua cu
thì cng chc chi i ta khác c
nh c mãi lao vào cn gió ngc
bi ta i không trúng gió xuôi chiu
mt nhoài, tình hng mãi lôi theo
nên hnh phúc phi bun hiu – ã hn!

Ta, gã làm th không a nói thng
có úp m nào di c lòng nhau?

Ví ngày xa em chng bc qua cu
thì ã chc chi ành ta b ru
th nc ng không bao gi ung
không bao gi ta dám nhn ta say
hnh phúc bun khi ru trên tay
và buông chén, cht thng mình l tnh

Ai bo nhà th chuyên ngh nói phnh
có phnh d nào lt ti mai sau?

Ví ngày xa em chng chu qua cu
thì hnh phúc s bun hn th na…


Xem thêm:  Hạnh phúc vẫn chờ - Nguyễn Đình Huân