Hải Phòng – Song Nhất Nữ

0
Hải Phòng  –  Song Nhất Nữ

Ơi Hải Phòng xa xôi

Có ngàn dân lành cặm cụi

Giữa phố phường đô hội

Sống ngặt nghèo nơi ngõ tối âm u

Ơi Hải Phòng bụi mù

Ơi Hải Phòng chen chúc

Bến Tàu đông đúc

Và đây cầu Hạ Lý vẫn trơ trơ

Bên kia Sáu Kho

Bên đây Cửa Cấm

Gió Tam Bạc chiều nay sao lồng lộng

Nước xuôi nguồn theo lớp sóng ra khơi

Chị bán rau trong Chợ Sắt ngụt người

Anh phu gạo ngoài Ba Ty ngợp bụi

Mười phương loạn quay về đây tụ hội

Mồ hôi nghèo mong đổi chút cơm khô

Hải Phòng ơi,

Này bến ô-tô

Nọ ga xe lửa

Bể mặn chát đã dạt về bao cửa

Những hương ngàn gió nội của năm châu

Hải Phòng ơi,

Ðây đất để làm giàu

Ðất để sống, để kiếm tiền kiếm gạo

Ðất vật lộn để tìm cơm, tìm áo

Ðất kiêu hùng cửa họng của non sông

Hải Phòng ơi,

Ta nhớ mãi Hải Phòng.


Xem thêm:  Tiễn chân anh khoá xuống tàu - Á Nam Trần Tuấn Khải