Hai năm tình lận đận – Nguyễn Tất Nhiên

0
Hai năm tình lận đận – Nguyễn Tất Nhiên

1.
hai nm tình ln n
hai a cùng xanh xao
mùa ông, hai a lnh
cùng th dài nh nhau

hai nm tình ln n
hai a cùng h hao

(em không còn tht bím
nuôi dng thi ngây th
anh không còn lính quýnh
gia sân trng trao th)

hai nm tình ln n
hai a ành xa nhau
em vn còn mt lic
anh vn còn nôn nao
ngoài ng em bc chm
trong quán chiu anh ngóng c cao

2.
em bây gi có l
toan tính chuyn lc la
anh bây gi có l
xin làm ngi tình thua
chuông nhà th mt
tng Chúa gy hn xa
Chúa bây gi có l
ri xung trn gian ma

(dù sao thì Chúa cng
mt thi làm trai t
dù sao thì Chúa cng
là àn ông… di kh)

anh bây gi có l
thit tha hn tín
nguyn làm cây thánh giá
trên chót nh nhà th
cô n nhìn bi bm
làm phân bón rêu xanh

(dù sao cây thánh giá
cng c ngi nhân danh)

3.
hai nm tình ln n
em ã già hn xa!

Bài th này ã c nhc s Phm Duy ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Chợ xuân - Nguyễn Lãm Thắng