Guốc tía – Phạm Thiên Thư

0
Guốc tía – Phạm Thiên Thư

Con ng hoàng hoa
Em mang hài lc

Con ng bch cúc
Em mang hài hng

Con ng su ông
Em i guc tía
Anh ngi thm thía

Ci su tr bông!

Bài th này ã c nhc s Võ Tá Hân ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Ai cũng có lúc yếu lòng như thế - Nguyễn Thanh Hà