Guốc tía – Phạm Thiên Thư

0
Guốc tía – Phạm Thiên Thư

hoàng hoa
Em mang hài lục

Con đường bạch cúc
Em mang hài hồng

Con đường sầu đông
Em đi guốc tía
Anh ngồi thấm thía

Cội sầu trổ bông!

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Có hề chi vàng một chút rêu rong - Phạm Nhuận