Gửi Nguyễn Trọng Tạo – Nguyễn Khắc Thạch

0
Gửi Nguyễn Trọng Tạo  –  Nguyễn Khắc Thạch

Thời anh sống mỏi nhiều câu hỏi mệt

Đến thời tôi chín bỏ làm mười

Biên chế cõng mấy nhà thơ tầng trệt

Ăn nói cao hơn tầm thước con người

Thời tôi sống ruồi nhặng sành mâm cỗ

Họ hàng tôm vẫn lộn đít lên đầu

Chó ngoại hết thời ra kiếm ăn hè phố

Trẻ bụi đời lòng cạn mắt sâu

Thời tôi sống vô cảm điều trông thấy

Dọc đường quan mặt nạ mặt tiền

Những thầy tu hành đạo trên xe máy

Hẳn đường về cõi Lạc có gần thêm

Thời tôi sống giấc mơ vàng ô nhiễm

Trọc phú lập loè như đom đóm ma trơi

Tôi ươn bạc chay thiền phù phiếm

Anh tinh đời vờ một gã ham chơi

Thời tôi sống thương mình trơ cá gỗ

Nỏ tơi mang mà chẳng áo công hầu

Đất của cỏ thì trời cao gác trọ

Sợ miếng mồi như cá sợ mắc câu

Thời anh sống khác thời tôi sẽ viết

Sống thời tôi chín dễ nên mười

Nhưng không dễ sống mà không biết

Sống mà nghi mình có phải là người?

Huế, 1996


Xem thêm:  Tình muộn - Lê Hồ Thu