Gia đình – N-minh

0
Gia đình – N-minh

Những ngày khốn khó đã qua đi
Nghĩ lại năm xưa mạch với mì
thương cha sương bạc tóc
xót mẹ lệ tràn mi
Công lao dưỡng dục lòng luôn nhớ
Ơn nghĩa sinh thành dạ mãi ghi
Ngẫm thấy gia đình trên tất cả
Lợi danh phú quý chẳng là gì

(01/2007)


Xem thêm:  Về nơi sinh thành - Đặng Vương Hưng