Cố lên khúc ruột miền Trung – Phạm Công Phúc

0
Cố lên khúc ruột miền Trung – Phạm Công Phúc
Nông dân cấy cày
Vô cùng chịu khó chẳng ngày nào ngơi
Bỗng đâu mưa đến ngập trời
Thế là mất hết tơi bời xót xa
Lũ to quá sao mà chua chát chát
Biết bao công ruột nát lòng đau
Vườn cây ao cá, xanh màu
Mà nay mất trắng…cọng không còn.
Với bao tấm lòng son
Mong vươn lên
Ấm no mong được vững bền
Từ trong nghèo đói đứng lên
Mưa cũng tạnh nước thời phải rút
Hãy cùng nhau khắc phục thiên tai
Mõi người làm việc bằng hai
Mong sao sớm có ngày mai huy hoàng
Trông như thấy muôn vàn tang tóc
Những đớn đau không khóc thành lời
như thấy dã dời tâm can.

Xem thêm:  Tâm sự cùng thơ - Huệ Nguyên